Sdílet

Tweet

Jak si založit PayPal účet


PayPal postavil svoji marketingovou strategii na heslu snadno a rychle a to platí nejen při jeho používání, ale i registraci. Poté, co dorazíme na úvodní stránku paypal.com si stačí vyhledat v pravém horním rohu položku sign up (zaregistruj se). Kliknutím se dostaneme na stránku s výběrem typu účtu. Většinu dozajista bude zajímat první volba, tedy osobní účet, s nímž můžeme provádět platby na internetu, případně je přijímat od ostatních uživatelů. Tento typ je veden na jméno klienta a jako identifikátor slouží emailová adresa. Podnikatelský účet je určený zejména pro prodejce, neboť nabízí širší možnosti nastavení, což je zase na druhou stranou vykoupeno vyššími poplatky při činnostech, jenž jsou u osobního účtu zdarma.

výběr typu účtu

Následující formulář žádá o vyplnění potřebných osobních údajů pro vedení účtu. Jejich zapsání do správných kolonek by nemělo být složité ani pro člověka s minimální znalostí angličtiny, pokud v ní doslova někdo plave, máme tu takový rychlý přehled. Jako první se uvádí emailová adresa, jenž bude v budoucnu plnit i funkci identifikátoru paypaylu. Další dvě políčka patří nastavení hesla. Stanovené bezpečnostní limity minimálního hesla jsou nastavené na osm znaků tvořených písmeny a číslicemi.

vyplnění údaju pro zřízení paypal účtu

Po údajích vztahujících se k účtu přichází na řadu osobní údaje. Pod položkou First name je nutné zadat jméno, u Last name příjmení. Dále je nutné vyplnit řádek Adress line 1 (adresa), city (město), Postal code (poštovní směrovací číslo) a Phone number (telefonní číslo). Po správném vyplnění všech těchto údajů se zvýrazní do té doby zašedlé tlačítko Agree and Create Acoount. Po jeho odkliknutí jsme sice již nalogováni na svém PayPal účtu, avšak aby jej bylo možné začít využívat, je ještě zapotřebí potvrdit odkaz, který dorazí na zadanou emailovou adresu.